Meld deg på vårt nyhetsbrev

Pc-skjerm

12 ting å tenke på ved oppstart av nye nettsider-prosjekt

Det første man bør gjøre når man tenker på å anskaffe nye nettsider til bedriften er å gjøre en analyse av hva som fungerer og ikke fungerer på dagens nettside. Dette bør sees på opp i mot konkrete målsetninger og målgrupper man har definert for nettsidene. Vi gir deg her en rekke spørsmål som kan være greit å jobbe seg gjennom før man tar kontakt med potensielle leverandører av nettsider.

Ting å ta stilling til før kontakt med eventuelle leverandører:

En slik ferdig utfylt liste (evt noe redigert) kan også sendes over til aktuelle leverandører slik at de får et tydeligere bilde av hvem du er som kunde og hva du er ute etter.

 1. Hvilken kompetanse/ressurser har bedriften selv til å
  a) kjøre prosess med å spesifisere hva man trenger og til å velge leverandør
  b) jobbe med nettsiden fram mot lansering
 2. Involverte i prosessen - er det mange som skal involveres i prosessen - hvem er beslutningstakere (formelt og uformelt..) - hvem har ansvaret for innholdsproduksjonen (kunnskapsnivå, tid)
 3. Type prosess og tidsperspektiv
  - Hva slags prosess skal kjøres for valg av leverandør: Gjøre alt selv og lage sidene selv, velge en leverandør (enten ved å bare gå for en man kjenner eller innhente tilbud fra flere), innhente hjelp fra konsulent til å vurdere ulike tilbud.
  - Når skal en beslutning om leverandør tas?
  - Hvilke interne ressurser er satt av til å jobbe med prosjektet fram mot lansering? Trenger bedriften hjelp til innholdsproduksjon eller skal man produsere alt innhold selv?
  - Ønsket lanseringstidspunkt
 4. Målsetning og målgrupper - Hvem er brukerne av nettsiden, hva er det viktigste brukerne gjør der og hva skal bedriften bruke det til?
  - Hvilke forretningsmål? Selge mer, kutte kostnader, bygge merkevare, bli bedre synlig på søkemotorene osv
  - Hva er de viktigste brukeroppgavene? Sjekke pris, finne e-post til ansatt, bestille billett til arrangement osv
  Her kan det være nyttig å gjøre noen scenarieøvelser. Plukk ut 3-4 typiske kunder og hva de typisk gjør på websidene. Hvordan skal vi sikre oss at de finner det de er på jakt etter?
 5. Trafikk i dag – målsetning om 1 år?
 6. Flikke på eksisterende eller helt ny nettside
 7. Ønsket funksjonalitet
   - eksisterende - ny - need to have / nice to have
 8. Behov for integrasjoner
  - eksisterende - nye (skal feks billettsystemer eller nettbutikk integreres)
 9. Innhold
  – hva finnes og hva må fornyes (tekster - bilder - film - annet)
  - Lag gjerne en sidestruktur med hvilke sider som skal lages (sitemap)
 10. Design
  - hva finnes av designelementer som skal brukes (logo etc)
  - tilpassing av designmal eller skreddersøm?
 11. Budsjett
  Kunsten å få budsjettet til å stemme overens med ambisjoner...
 12. Teknisk
  Finn frem følgende detaljer:
  - hvem eier dagens domene(r), hvor er disse registrert og har dere innloggingsdetaljer?
  - hvor er dagens side hostet, og har dere innloggingsdetaljer? Har dere tilgang til ftp-server?
  Dette er informasjon en ny leverandør vil trenger for å sette opp nye sider. Har dere ikke anelse, begynn med å spørre eksisterende leverandør.