Meld deg på vårt nyhetsbrev

Logoen til Universitetet i Agder
Photo: Universitetet i Agder

Samarbeidsavtale mellom UiA og Visit Sørlandet


Vinteren 2021 inngikk Visit Sørlandet (Tidl USUS) en formell samarbeidsavtale mellom klyngen vår og Universitetet i Agder. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for samarbeid mellom UiA og partnere i Visit Sørlandet og bidra til gjensidig styrking og videreutvikling. Avtalen skal også være et virkemiddel for å øke Agder-regionens attraktivitet.

 

Gjennom avtalen skal vi ta i bruk og videreutvikle ulike virkemidler for samarbeid. Resultatene skal skapes gjennom konkrete aktiviteter og prosjekter hvor partene er involvert; både på strategisk men også operativt nivå mellom Visit Sørlandet’ partnerbedrifter og UiAs fakulteter og fagmiljøer.

Partene kan inngå egne, separate avtaler mellom fakulteter/fagmiljøer ved UiA og Visit Sørlandet/Visit Sørlandet partnerbedrifter der dette vurderes som hensiktsmessig og/eller nødvendig.

Avtalen er også sentral for å styrke FoU-innsats og innovasjon i kultur- reiseliv og opplevingsbransjen gjennom å tilrettelegge for ideutviklig mellom UiAs fagmiljø og Visit Sørlandet for å danne basis for mulige innovasjons-, utviklings- og forskningsprosjekter.

Aktuelle tematiske områder er:

 • Informasjonsteknologi og kunst
 • Digitalisering av opplevelser
 • Friluftsliv
 • Kortreist mat
 • Kulturtradisjoner og historie
 • Markedsføring
 • Serviceinnovasjon
 • Kunstig intelligens
 • Musikk og festivaler
 • Kunst & kultur
 • Arrangement & aktiviteter

Avtalen dekker også følgende samarbeidsformer vi anser som egnet:

 • Utvikle etter- og videreutdanningstilbud med relevans for Visit Sørlandet’ partnerbedrifter
 • Tilrettelegge for internship/arbeidslivspraksis for studenter ved UiA
 • Samarbeide om master-/bacheloroppgaver med relevant tematikk og problemstillinger for Visit Sørlandet’ partnerbedrifter
 • Samarbeid med UiA CoLAB om samskapingsprosjekter der studenter og/eller forskere er sentrale aktører i prosjektet
 • Tilrettelegge for kontakt mellom internasjonale studenter og reiselivsbedrifter for gjensidig nytte
 • Samarbeide om å tiltrekke arrangement og konferanser til Agder
 • Samarbeide om å synliggjøre kunnskapsmiljøene på Agder

For dere som allerede har ideer, prosjekt eller ønske om å få etablere kontakt til UiA gjennom deres partnerskap, – ta kontakt med oss i Visit Sørlandet så setter vi dere i direkte kontakt med rette vedkommende på UiA.

Kontakt daglig leder for spørsmål.