Meld deg på vårt nyhetsbrev

Woman walking over a wire hanging in the air
Photo: Fotograf Iselinn Andersen

Hvor kan du søke støtte til ditt prosjekt?

Her får du en alfabetisk oversikt over offentlige støtteordninger og virkemidler hvor partnere i Visit Sørlandet kan søke om penger eller rådgivning til prosjekter i bedriften.

Virkemiddelapparatet for næringslivet er en fellesbetegnelse på offentlige institusjoner, programmer og støttetiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Virkemidlene skal fremme innovasjon, næringsutvikling, nyetablering og omstilling. De settes inn på både forskning, informasjon, rådgivning og støtte til enkeltbedrifter.

NB: Denne alfabetiske oversikten er absolutt ikke fullstendig. Har du tips om tiltak og støtteordninger som mangler, send en e-post til bodil@visitsorlandet.com .

Har du en ide til et prosjekt men er usikker på hvor du kan søke støtte eller trenger noen å sparre ideen med, ta kontakt med daglig leder i Visit Sørlandet.

 

 • Agder fylkeskommune 
  Fylkeskommunen tilbyr til enhver tid ulike muligheter for tilskud til utvikling.
  Se oversikten over de ulike tilskuddsordningene her.
 • Agder fylkeskommunes europasatsing (tidligere Sørlandets Europakontor)
  Sørlandets Europakontor ble avviklet i 2021 og oppgavene er overtatt av Agder Fylkeskommune. Dette inkluderer kartlegging og rådgiving rundt EU-satsinger og finansieringsmuligheter, relevante aktører og nyheter innen marked, innovasjon, teknologiutvikling og forvaltning.
  Les mer om overtagelsen her og finn kontaktperson.
 • Cultiva (Kristiansand kommunes energiverksstiftelse)
  Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.
  Les mer om mulighetene i Cultiva
 • Enterprise Europe Network
  Enterprise Europe Network er verdens største EU-rådgivningsnettverk for bedrifter. EEN hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.
  Les mer om mulighetene i Enterprise Europe Network (engelsk)
 • Forskningsmobilisering Agder
  Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd. Program med lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Prosjektene må ligge innenfor disse kompetanseområdene: Digitalisering, robotisering og automatisering; ny teknologi og nye forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi.
  Les mer om mulighetene i Forskningsmobilisering Agder
 • Forskningsrådet (SkatteFUNN, Innovasjonsprosjekt i næringslivet, nærings ph.d mm) 
  Forskningsrådet stimulerer til konkurransekraft og vekst i norsk næringsliv gjennom økonomisk støtte og råd til forsknings- og innovasjonsprosjekter.
  Les mer om de ulike ordningene i Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge:
  Bedriftsnettverk
  Bedriftsnettverk-programmet til Innovasjon Norge retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som fokuserer på utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet og i Norge. Overordnet hensikt er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.
  Les mer om mulighetene i Bedriftsnettverk
  Innovasjonskontrakter
  Innovasjonskontrakter er tilskudd til markedsnære løsninger. Felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.
  Les mer om mulighetene i Innovasjonskontrakter
 • Landbruksbasert vekst og verdiskaping
  Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske … Da kan Innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.
  Les mer om mulighetene i Landbruksbasert vekst og verdiskaping
 • Regionale forskningsfond (RFF)
  Regionale forskningsfond hos Forskningsrådet skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.
  Les mer om mulighetene i Regionale forskningsfond (RFF) Agder
 • Sørlandets Kompetansefond
  (Gjelder bare for bedrifter i Vest-Agder. Se Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for Aust-Agder.)
  Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole/universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings/utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak.
  Les mer om mulighetene i Sørlandets Kompetansefond