Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kvinne med VR-briller
Photo: Frida Neverdal, Visit Sørlandet

Forsknings- og innovasjonsprosjekter

 

Som partner i Visit Sørlandet utvikling kan du få mulighet til å delta på spennende og nyttige utviklingsorienterte prosjekter. Få tilgang til innsikt og læring fra tidligere prosjekter og bidra til å påvirke utviklingen av Sørlandet som destinasjon.

 

Utvikling og kontinuerlig forbedring, både på bedrifts- og destinasjonsnivå, er helt nødvendig for å øke verdiskapingen i regionen.

En viktig oppgave for Visit Sørlandet utvikling er å stimulere og tilrettelegge for dette. Vi tror at komplekse problemstillinger er noe vi best løser i fellesskap gjennom samarbeid, erfaringsutveksling, og jevnlig dialog på tvers av næringen.  

Visit Sørlandet utvikling har lang erfaring med bistand, ledelse og finansiering av utviklingsprosjekter. Siden vår oppstart i 2010 har partnerbedrifter tatt del i en rekke innovasjons- og utviklingsprosjekter av ulikt omfang og kompleksitet. Visit Sørlandet og våre partnere har blant annet oppnådd nasjonal og internasjonal interesse gjennom INSITE-prosjektet som siden 2016 har bidratt til å øke innsikt i, og utnyttelse av, bevegelsesdata.

Vår ambisjon er at våre partnere skal ha best mulige forutsetninger for å omsette sine ideer til handling og fremtidig verdiskapning, både for den enkelte organisasjon og reiselivet som helhet. Som partner håper vi du tar kontakt dersom din bedrift trenger bistand eller rådgivning rundt:

  • Ide- og konseptutvikling
  • Hjelp til prosjektfinansiering
  • Prosjektledelse

Vi har også laget en oversikt over en del relevante støtteordninger for bedrifter i våre næringer på Sørlandet.

Woman walking over a wire hanging in the air
Photo: Fotograf Iselinn Andersen

Hvor kan du søke støtte til ditt prosjekt

Her får du en alfabetisk oversikt over offentlige støtteordninger og virkemidler hvor partnere i Visit Sørlandet kan søke om penger eller rådgivning til prosjekter i bedriften.

Logoen til Universitetet i Agder
Photo: Universitetet i Agder

Samarbeidsavtale mellom UiA og Visit Sørlandet

Vinteren 2021 inngikk Visit Sørlandet (Tidl USUS) en formell samarbeidsavtale mellom klyngen vår og Universitetet i Agder. Samarbeidsavtalen skal legge til rette for samarbeid mellom UiA og partnere i Visit Sørlandet og…