Meld deg på vårt nyhetsbrev

Gratis webinar: Klimaendringer – risiko og muligheter for reiselivet

Tirsdag 7. mai 09.00-09.45

I foredraget ser Haaken Christensen fra SPOR Natur og Reiseliv på hvordan klimaendringer påvirker reiselivet, og hvordan reiselivet kan tilpasse seg i fremtiden. Det legges spesielt vekt på det naturbaserte reiselivet. I foredraget kommer vi inn på norske og internasjonale eksempler, og vi diskuterer problemstillinger som helårs reiseliv, utvikling av lavsesong og paradokser knyttet til økende besøk og bærekraftig utvikling i lys av klimaendringene.

Om Haaken:

Haaken er økolog med lang erfaring fra arbeid med naturbaserte aktiviteter og utvikling av opplevelsesturisme med utgangspunkt i naturen, landbruket og de norske friluftslivsverdiene. Nærmere 25 års erfaring fra naturbasert reiseliv har gitt Haaken verdifull erfaring om reiselivets verdiskaping basert på god naturforvaltning og besøksforvaltning. Han har jobbet mye med det naturbaserte reiselivets muligheter og utfordringer, og vært sentral i arbeid med blant annet sykkelturisme, fisketurisme, ansvarlig markedsføring og tilrettelegging og sikkerhet knyttet til økt ferdsel i naturen. Haaken har de siste 15 årene vært fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge. Sammen med Trygve Sunde Kolderup har Haaken startet SPOR Natur og Reiseliv AS (www.spor.eco), et lite rådgivningsselskap som skal hjelpe det naturbaserte reiselivet med å redusere klimaavtrykket og øke den lokale verdiskapningen.

Påmeldingsfrist: 3. mai