Meld deg på vårt nyhetsbrev

Visit Sørlandet kåret til Årets Markedsfører 2023 i Kristiansand!

På den årlige sommerfesten til Markedsføringsforeningen i Kristiansand, ble Årets Markedsfører 2023 kåret. Finalistene i år var Utvendig Renhold, Saritas og Visit Sørlandet. Alle finalistene holdt imponerende presentasjoner, men det var Visit Sørlandet som stakk av med den gjeve kåringen.

Juryens begrunnelse:

"Årets vinner har strategisk jobbet med sin markedsføring i 2023 fra start til slutt. De har kontinuerlig arbeidet med å strukturere innhold, kanaler, personas og sin egen identitet for å skape en funksjonell og strukturert harmoni.

Gjennom omfattende markedsanalyser og undersøkelser har årets vinner effektivt klart å segmentere sine målgrupper og deretter tilpasse kanaler og innhold til disse segmentene. De har brukt tydelige KPI-er for å måle effekten i flere ledd av både markedsføringen og kundereisen, noe som har resultert i konkrete tall som viser solid effekt. Dette gavner ikke bare deres egen virksomhet, men også andre næringer som nyter godt av deres markedsføringsinnsats.

Årets vinner har også valgt å ansette flere for å styrke in-house kompetansen, noe som gir dem bedre kontroll over strategiene. En klar strategi har lagt grunnlaget for skreddersydd innhold på flere plattformer, og den nye nettsiden har gjort kundereisen sømløs. Alt i alt har deres arbeid ført til en markant økning i antall partnere, forbedret webstatistikk og økte resultater i sosiale medier"

mennesker i festsal

Det var god stemning på sommerfesten til Markedsføringsforeningen.

plankett

Prisen har fått hedersplass på Visit Sørlandet sine kontorlokaler.

Hva jobber Visit Sørlandet med?

Sørlandet er landsdelen med størst sesongsvingninger gjennom året. Regionen er en av de mest velkjente og ettertraktede feriedestinasjonene i Norge for nordmenn, men Sørlandet byr på mye mer enn sol, sommer og bading og har et rikt tilbud også utenfor sommerperioden.

Visit Sørlandet jobber med å utjevne denne forskjellen, og øke trafikken i sesongene vår, høst og vinter.

graf som viser sesongsvingninger

Innsikt i markedet

Visit Sørlandet hadde behov for data og viten for å utvikle og posisjonere destinasjonen, samt utvikle Sørlandet som en destinasjon som er attraktiv hele året. I perioden november-desember 2022 gjennomførte vi vi en Turist- og omdømmeundersøkelse som la grunnlaget for vårt markedsarbeid i 2023. Visit Sørlandet benytter også Visit Norway/Innovasjon Norge sin innsikt i målgrupper og segmenter. Segmentene gir oss svar på hva som er Norges konkurransesituasjon - og hva landet vårt som reisemål har av styrker og svakheter. Vi ser også hvem som er potensielle norske turister, hva som er viktig for våre målgrupper og vi får innsikt i hva som er barrierer for å reise på ferie til Norge.

Strategi

Visit Sørlandet AS har ansvaret for å koordinere, fasilitere og gjennomføre felles markedsaktiviteter som bidrar til økt synlighet og oppmerksomhet rundt Sørlandet som
reisemål. Digital synlighet er fortsatt grunnpilar i markedsarbeidet i regi av selskapet, samtidig som vi jobber med presse- og visningsturer, samarbeid med transportører,
samt B2B-aktiviteter som Norwegian Travel Workshop (NTW), Vakantiebeurs messe i Nederland, internasjonale innkjøpsmesser, nasjonale salgsaktiviteter mot eventbransjen
bla. Gjennom merkevaren Visit Sørlandet bidrar vi til å synliggjøre både bedrifter og reisemålet Sørlandet. Ved hjelp av kampanjer, nettsider og ulike brands i sosiale medier
jobber vi for å gjøre gode opplevelser enda mer tilgjengelig, både for tilreisende og fastboende.

For å nå målene som ble satt, hvilke markedsaktiviteter er blitt gjort?

I tillegg til daglige oppdateringer på våre sosiale mediekanaler og vedvarende arbeid med vår nettside, har vi utviklet et årshjul basert på grundige analyser. Dette hjulet
kartlegger våre markedsaktiviteter måned for måned, sikrer en strategisk tilnærming til vår digitale tilstedeværelse og sørger for at vi er aktive og relevante gjennom hele året.
På tross av begrensede budsjetter og ressurser, har Visit Sørlandet gjennomført et solid antall markedsaktiviteter i 2023:

bildekollage

Ny nettside

I august 2023 lanserte vi en ny webside. I dette arbeidet var det viktig for oss å fokusere på helårsturisme, synliggjøre alle destinasjonene samt gi turistene mulighet til
å ta bærekraftige valg. Vi har derfor de fire sesongene lett synlige på websiden, en showreel som viser aktiviteter gjennom alle sesonger, en reiseplanlegger hvor man kan
velge «miljøsertifiserte bedrifter, kart som viser hvor destinasjonene ligger i forhold til hverandre. Alle destinasjonene har egne sider for vår, sommer, høst og vinter, hvor de
tilbudene som er tilgjengelig vises. Videre jobber vi med en bookingløsning som skal gjøre det enklere for besøkende å bestille sin reise til Sørlandet, og vi får muligheten for pakketering slik at vi kan synliggjøre flere aktører.

Innholdsproduksjon


I 2023 satte Visit Sørlandet ekstra fokus på å skape visuelt innhold gjennom foto og video, spesielt rettet mot vår, høst og vinter. Dette initiativet ble tatt for å effektivt
kommunisere og markedsføre Sørlandet som en attraktiv destinasjon året rundt. Med bilder og film ble vi i stand til å dele de spesielle opplevelsene og stemningen som hver
sesong har å by på. Dette gjorde det tydelig for besøkende at Sørlandet er en destinasjon som har noe å tilby uansett når de velger å besøke.

Sommerturne

Vi har alltid som mål å være mer fysisk tilstede for å øke vår synlighet og kjennskap
blant både lokale og tilreisende. I et forsøk på å tiltrekke og engasjere et yngre
publikum, utviklet vi et dedikert TikTok-konsept. Dette initiativet ble spesielt designet
for å appellere til yngre brukere og etablere tidlige, positive forbindelser med Sørlandet.

Vår- og høstkampanjer:

Vi har ut ifra tre av segmentene laget kampanjer som promoterer tilbudet på vår og
høst. Disse er «Kjenn adrenalinet bruse» (rødt segment), «Lad batteriene» (blått
segment) og «Gi deg selv kulturelt påfyll» (lysegrønt segment)
Å utvikle kampanjer spesielt rettet mot skuldersesongene er et bevis på Visit
Sørlandets forpliktelse til å maksimere turiststrømmen gjennom hele året. Dette viser
også vår evne til å være innovative og tilpasse seg endrede markedsforhold.

Weekendkampanjer:

For Visit Kristiansand har vi produsert tre weekendkampanjer hvor målet er å
synliggjøre Kristiansand som en attraktiv weekenddestinasjon året rundt. Fokuset er på
storytelling, og vi har i de tre kampanjene fulgt en vennegjeng, et par og en
veninnegjeng hvor vi også forteller deres historie. Kampanjene er laget som scrolling
essays med en mix av bilder og video.
Romantisk parweekend
Helgetur med venninnene
Vennegjengen på tur

collage

“Always on” kampanjer på Meta

Vår strategi for å opprettholde kontinuerlig synlighet gjennom hele året er avgjørende
for å tiltrekke og engasjere besøkende. For å oppnå dette har vi implementert fire
distinkte kampanjer på Meta-plattformene som rullerer gjennom hele året. Disse
kampanjene er nøye tilpasset våre tre målgruppesegmenter, i tillegg til en spesiell
kampanje dedikert til å fremheve Sørlandet som den ideelle destinasjonen for familier
med barn. Denne tilnærmingen sikrer at vi kan levere målrettet og relevant innhold som
appellerer direkte til de ulike interessene og behovene til våre besøkende, uavhengig av
sesong.

Danmarkskampanje

Vi legger stor vekt på samarbeid og det å dra synergier mellom ulike aktører for å
forsterke vår markedsføringsinnsats. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med
Dyreparken og Fjord Line i mai og juni 2023. Sammen utviklet vi en integrert
sommerferie kampanje rettet mot å fremme Kristiansand og Sørlandet som en
fantastisk feriedestinasjon.


Andre kampanjer


- Sensommer - forleng sommeren med en tur til Sørlandet.
Kommunikasjonskonseptet sensommer ble introdusert for to år siden og vi
jobber for å tiltrekke oss voksne som reiser uten barn i denne perioden.
- Julekampanje for Kristiansand
- Jul på Sørlandet

Bærekraftige reisemål

Ved å fremme helårsturisme og jobbe med skuldersesongene, bidrar Visit Sørlandet til å fremme bærekraftig turisme. Dette innebærer å redusere overbelastningen i
høysesongen, beskytte miljøet og styrke lokaløkonomien på en balansert måte. I prosjektet Bærekraftige reisemål jobber vi mot at flere destinasjoner skal bli tildelt
Merket for Bærekraftig Reisemål. I dag er Lindesnesregionen og Setesdal tildelt merket, og Arendal og Kristiansand er i prosess.
Merket for Bærekraftig Reisemål eies og driftes av Innovasjon Norge og er en internasjonal godkjent standard.


Fokus på bærekraft er viktig i fremtidens reiseliv og vi opplever en økende interesse for
dette blant partnere i reiselivsklyngen. Sørlandet er langt fremme når det gjelder miljø
og bærekraft. Landsdelen kan gå foran som et godt eksempel, dette er viktig med
tanke på det internasjonale markedet, hvor Visit Sørlandet deltar i flere store
internasjonale prosjekter.
I løpet av året 2023 er det gjennomført:
● Innbygger-, gjeste- og medlemsundersøkelse
● Besvarelse og dokumentasjon av indikatorer C, D, E og F (cruise) er i gang
● Gjennomført Opplevelseskurs for 8 bedrifter i bærekraftig reiselivsutvikling,
opplevelsesøkonomi og produktutvikling