Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bærekraftig Reisemål logo
Photo: Innovasjon Norge

Bærekraftige reisemål: Kristiansand og Arendal

Merkeordningen "Bærekraftig reisemål" er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Arbeidet med å sertifisere Kristiansand og Arendal er i gang.

Globalt er bærekraftig reiseliv et sterkt voksende fenomen. Segmentet som ønsker å reise grønt er både lønnsomt og voksende. At bedrifter og destinasjoner investerer i miljømerking er dermed ikke bare en innsats for miljøet, men også en investering i egen fremtid.

Felles mål og felles innsats om tiltak som alle bringer landsdelen i riktig retning basert på FN 17 bærekraft-målsettinger må utnyttes og tiden er inne nå for å gjøre de to største byene i Agder kvalifisert som bærekraftige reisemål. Vi ser det som en stor fordel at disse to byene kvalifiserer seg samtidig. Det vil både effektivisere den administrative delen av prosessen i tillegg til at beslutningstakere innenfor offentlig sektor har en mulighet for god dialog, ideutveksling og synergier på tvers av kommunen og for felles arbeid.

En landsdel med sterkt fokus på bærekraft

Visit Sørlandet har store ambisjoner om å markere landsdelen som en bærekraftig landsdel. Bærekraftfokuset er grunnlaget for den nylig vedtatte strategien for destinasjonsselskapet, med m.a. målsetning om miljømerking for alle partnere, definerte klimaregnskap for alle bedrifter, samt en målrettet satsing på å øke oppholdstiden i vår destinasjon fra 1,68 til 2 i løpet av 5 år. I tillegg til dette er allerede store deler av destinasjonen allerede bærekraft-merket ved Visit Lindesnes og Visit Setesdal. Disse var begge svært tidlig ute med kvalifisering i ordningen, og er også remerket.

Merkeordningen Bærekraftig reisemål

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet som merkes er bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og sitt forhold til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper.

Standarden i merkeordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), noe som betyr at kriteriene dekker internasjonale krav til sertifisering for destinasjoner og standarden er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Mer om ordningen finner du her.

Arbeidsprosess i to faser

Arbeidsprosessen rundt merkeordningen er delt i flere faser.

 • Første milepæl for reisemålet er å få godkjent besvarelsen på standardens område A og B som omhandler forankring og implementering politisk og blant reiselivsaktørene.
 • Neste store milepæl er godkjenning av standardens område C-D-E som går mer konkret inn på de tre ulike delene av bærekraftbegrepet (miljømessige, sosiale og økonomiske verdier) med påfølgende kontrollbesøk på reisemålet hvor sentrale aktører på reisemålet deltar.

Deretter kan endelig score og eventuell godkjenning gis.

Fase 1 er planlagt avsluttet utgangen av februar 2021 og hele prosessen tar ca. 3 år.

Kontaktpersoner i Visit Sørlandet

Mona Konuralp
Prosjektleder
mona@visitsorlandet.com
467 51 403

Styringsgruppe

 •  Kristiansand kommune ved Helle Geheb
 •  Arendal kommune ved Kåre Andersen
 •  Fylkesmannen ved Jenny Marie Gulbrandsen
 •  Dyreparken ved Per Arnstein Aamot
 •  Business Region Kristiansand ved Tina Norheim Abrahamsen
 •  Agder fylkeskommune ved Torunn Ostad
 •  Canvas Hove ved Vebjørn Teigen Haugerud
 •  Innovasjon Norge ved Anne Britt Bjørdal (observatør)
 •  USUS ved Synnøve Elisabeth Aabrekk