Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bærekraftig reisemål
Photo: Bærekraftig reisemål

Etter to intense og lærerike år er Arendal og Kristiansand nå inne i sluttfasen i prosjektet. Standard for bærekraftig reisemål versjon 3.0 som består av 5 temaer, 31 kriterier og 84 indikatorer er levert inn med dokumentasjon i løpet av april. I mai venter kontrollbesøk og deretter planlegges det diplomutdeling under Miljøuka i Kristiansand og Arendalsuka.

Merket er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter godkjenning jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften. Reisemålet må foreta nye målinger og innhente godkjenning hvert tredje år. Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, men merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet.
I dag har 34 reisemål Merket for Bærekraftig Reisemål og flere er underveis.


Det er Innovasjon Norge som eier og drifter Merkeordningen. I mars deltok arbeidsgruppene for Arendal og Kristiansand på den årlige samlingen for reisemålene i Bodø. To spennende dager med faglig påfyll, innsikt og erfaringsutveksling med kolleger i hele Norge.

seks mennesker oppstilt etter en vegg
Fra venstre: Nina Hopstock/Arendal kommune, Tina Norheim Abrahamsen/Kristiansand kommune, Brit Maria Marcussen/Arendal kommune, Sandra Gjertviksten/Lindsnesregionen, Erling Løfsnes/prosjektleder Bærekraftig Reisemål Arendal og Mona Konuralp/prosjektleder Bærekraftig Reisemål Kristiansand

Standarden i Merket for bærekraftig reisemål har en internasjonal godkjenning. Les mer om merkeordningen her

https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/merkeordning/

dame i hvit t-skjorte

Mona Konuralp Strategisk ansvarlig marked/prosjektleder bærekraft

Strategisk med produkt- og markedsutvikling for Visit Sørlandet. Prosjektleder for sertifisering av Kristiansand og Arendal som bærekraftige reisemål