Meld deg på vårt nyhetsbrev

Arendal tildelt merket for bærekraftig reisemål

Arendal ble nylig tildelt merket for bærekraftig reisemål, og direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Aase Marthe Johansen Horrigmo, besøkte byen for å dele ut diplomet til reisemålet.

– Nå er det et klart flertall som ønsker å ta bærekraftige valg når de skal reise, det viser reisebarometeret vårt. Skal vi gripe den muligheten som ligger i bærekraftstrenden, må vi jobbe på. Vi må stadig bli bedre og legge lista høyere, for turistene blir også mer kritiske til hva som er bærekraftig, sier Horrigmo.

Tildelingen av merket gir Arendal et positivt omdømme både nasjonalt og internasjonalt, noe som øker byens attraktivitet som reisemål og kan føre til flere besøkende. Et godt omdømme kan også tiltrekke seg investeringer og samarbeid med andre bærekraftige aktører. I tillegg bidrar bærekraftig turisme til bevaring av lokal kultur og tradisjoner. 

– Denne anerkjennelsen viser at Arendal er en leder innen bærekraftig utvikling. Dette kan inspirere andre byer og lokalsamfunn til å følge etter og implementere lignende bærekraftige tiltak, og det setter Sørlandet på kartet som et foregangseksempel på hvordan turisme kan kombineres med miljøvern og samfunnsutvikling, sier daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad.

fire mennesker med diplom

Ordfører Robert C. Nordli, prosjektleder Erling Løfsnes, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge Aase Marthe Horrigmo og daglig leder i Visit Sørlandet Hege Julianne Nevestad.

Om merket for bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål tildeles destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Arendal har vært gjennom en omfattende prosess som innebærer kartlegging, målinger og samarbeid på tvers mellom kommune, lokalsamfunn og reiselivsnæringen.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål. Å bli godkjent som et reisemål i merkeordningen er ikke en jobb noen gjør alene, her må hele reisemålsledelsen på plass; kommunene med sitt ansvar for planlegging, tilrettelegging og infrastruktur, næringsaktørene og frivillig sektor – alle må med om man skal lykkes. 

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 84 indikatorer.

 Vi gratulerer Arendal med med oppnåelsen og Den store testen er om man klarer å holde bærekrafts-arbeidet i gang, og remerkes som Bærekraftig reisemål. Nå får Arendal et diplom for de neste tre årene. Vi gratulerer og håper at vi kan komme tilbake om tre år med nytt diplom for godt bærekraftsarbeid, avslutter Horrigmo.