Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
The top of an old iron sword from Langeid in Bygland
Vikingsverdet fra Langeid.
Photo: Setesdalsmuseet
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Et historisk funn av de sjeldne

Langeidsverdet er et unikt vikingsverd som ble funnet på Langeid i Bygland sommeren 2011. Sverdet blir sett på som et av de flotteste vikingsverdene som er funnet i Norge. Gjennom hele sommeren vil det være utstilt på Setesdalsmuseet, sammen med flere andre gjenstander som ble funnet på samme sted.

Sverdet dateres til ca år 1025 og var ferdig restaurert i 2015. Det tok 400 timer å konservere hjaltet på sverdet og det viste seg å være utsmykket med sølv, gull og kobber. På Hjaltet ble det også funnet flere symboler og bokstaver av gull, det er senere blitt konstatert at bokstavene er latinske. Sverdet kommer mest sannsynlig fra utlandet og har tilhørt en mektig person. 

Langeidsverdet er 91 centimeter og har et flott dekorert hjalte. Kulturhistorisk museum beskriver sverdet som et av det flotteste vikingsverdene som er funnet i Norge. Funnet er det tredje største i Norge og blir trukket frem som et av de mest unike arkeologisk funnene som er blitt gjort de siste årene.

Langeidsverdet har vakt stor oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Sverdet har blant annet blitt omtalt i dailymail og på heritagedaily

Sverdet ble funnet ved siden av en stor gravplass. Der ble det også gjort funn av smykker, andre våpen, mynter og mye annet. Gravplassen er blitt karakterisert som en typisk norrøn gravplass, men på selve sverdet fant man tydelig kristne symboler. Dette er spesielt interessant da sverdet er datert til en tid hvor store deler av Agder hadde gått over til kristne skikker. Så det tyder på at at endringen hadde begynte å sette sine spor i Setesdal. 

Funnene som ble gjort på Langeid viser også tydelige tegn på at Setesdal ikke var isolert, som man har trodd tidligere. I gravene ble det også funnet myntfragmenter og perlekjeder fra utlandet, noe som er et tydelig tegn på at det har foregått handel i Setesdal. Gjenstandene bidrar altså til å gi et større innblikk i Setesdal sin posisjon på den tiden disse stammer fra.

Langeidsverdet er av stor nasjonal betydning og er nå utstilt i Kulturhistorisk museum i Oslo. 

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages