Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
Search
Hydro power in Setesdal
Hydro power in Setesdal.
Photo: Anders Martinsen Fotografer
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Fornybar energi fra Setesdal

Elven Otra er med sine 243 km et av de ti lengste vassdragene i Norge. Nedslagsfeltet er på 3610 km2, og fra kildene lengst nord, til utløpet ved Kristiansand, er det en høydeforskjell på 1150 meter. På sin vei fra fjellområdene nord for Sæsvatn i Telemark, renner Otra gjennom syv kommuner i Agder og bidrar til en betydelig produksjon av fornybar energi.

Regulering av vann i bekker og elver har foregått så lenge noen har visst å utnytte kraften i fallende vann.Tidligere var det fløting av tømmer som var den viktigste utnyttelsen av vassdragene.
Ettersom utnyttelsen av vannkraft til ulike formål økte, ble det behov for å få utnyttelsen av vannkraften regulert. Det ble derfor etablert brugseierforeninger i en rekke vassdrag i Norge.

I Otra ble Otteraaens Brugseierforening stiftet i 1900. Siden den gang har arbeidet med å regulere vannføringen i elven pågått mer eller mindre sammenhengende fram til i dag.
Den siste store utbyggingen har foregått i Bykle, hvor dammen i Sarvsjuvet ble ferdigstilt i 2014.

Skarg powerstation in Bykle
Skarg powerstation in Bykle.
Photo: Kirsten Leira

Otra Kraft DA eier kraftstasjonene; Brokke, Holen og Skarg 

Fra Vatnedalsvatnet utnyttes vannet i Holen kraftstasjon (to aggregat).
Fra Urevatn utnyttes vannet i det tredje aggregatet i samme kraftstasjon, før vannet renner ut i Botsvatn. Derfra renner vannet gjennom en 31 km lang tunnel til Brokke kraftstasjon.
Skarg kraftverk utnytter vannet fra Sarvsfossen.
Variasjoner i vannstanden i øvre magasin og forbruket av vann, avgjør hvor mye effekt som kan tas ut. I et normalår blir det produsert 2 710 mill. kWh, noe som tilsvarer 2 % av den totale vannkraftproduksjon i Norge.

Det er dessverre ikke mulig å besøke kraftstasjonene innendørs, men en fin modell av hvordan elver og bekker utgjør de ulike magasinene og hvordan disse henger sammen med kraftstasjonene, kan sees på Setesdalsmuseet.

Otra Krafts hjemmeside

Se og lær mer om vannkraft i Setesdal

Se og lær mer om vannkraft Åseral

Nesten som et lite slott

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages