Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bærekraftige reisemål på Sørlandet

På Sørlandet finner du to sertifiserte bærekraftige reisemål; Lindesnes og Setesdal. Dersom du velger å reise til et bærekraftig reisemål, bidrar du til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø.

 

Les mer om Lindesnes og Setesdal som bærekraftige reisemål

Utsiktsbilde fra Sjøsanden i Mandal om våren

Photo: Barbara Szejnar

Lindesnes er et bærekraftig reisemål. Dette betyr at vi, kommunen, næring og lokalbefolkning, sammen jobber for å gjøre reisemålet bedre rustet for både nåtid og fremtid.

Om Bærekraftmerket

Et bærekraftig reisemål bidrar til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv og støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø. Lokal mat som er høstet, produsert og tilberedt i nærområdet er også en del av et bærekraftig reisemål.

Merket betyr imidlertid ikke at et reisemål er 100 prosent bærekraftig på alle områder, men at de er i en langsiktig prosess. Reisemålene evalueres hvert tredje år av Innovasjon Norge som står bak sertifiseringen.

 

 

Bærekraftig Reisemål logo

Reis grønt

"Gresstusten" / Reis Grønt symboliserer at produktet har en offisiell miljøsertifisering og sender deg til grønnere produkter. Symbolet hjelper deg å finne miljøsertifiserte aktiviteter og overnattingssteder når du planlegger norgesturen din. Hver gang du ser en gresstust på visitnorway.com og visitsorlandet.com, vet du at aktøren bak tar et aktivt miljøansvar.

Disse sertifiseringene faller inn under Reis Grønt: Norsk Økoturisme, Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Green Key og Blått Flagg. Merkeordningen er utviklet av Innovasjon Norge. Les mer.

Reis Grønt - Gresstusten Innovasjon Norge

Join in & follow Sørlandet on Instagram