Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende samarbeidsavtale med Magma Geopark og Smaabyen Flekkefjord

Under reiselivssamlingen i Jøssingfjorden den 14. februar ble en samarbeidsavtale signert mellom Visit Sørlandet, Magma Geopark og Smaabyen Flekkefjord. Avtalen skal sikre økt synlighet av Magma Geopark og de 20 turistfyrtårnene i området på Visit Sørlandet sine nettsider.

-Vi gleder oss til dette samarbeidet, Magma Geopark er et viktig og spennende produkt i regionen vår. Vi kommer også til å samarbeid ende tettere med Region Stavanger, som gjør at vi kan spille hverandre gode på tvers av fylkesgrenser og være enda mer attraktive mot gjestene, sier daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad.

På bildet ser man fra venstre Hege Julianne Nevestad fra Visit Sørlandet, Frode Johannessen fra Smaabyen Flekkefjord og Ulf Tjåland fra Magma Geopark.

Samarbeidsmøte i Flekkefjord

Fredag 2. februar ble det avholdt et samarbeidsmøte hos Smaabyen Flekkefjord. Her hadde prosjektgruppen et oppstartsmøte for å sette opp en fremdriftsplan for arbeidet og kartlegge veien videre. Fra venstre: Kari Anne Røysland, Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad, Visit Sørlandet, Aleksander Egeli, Smaabyen Flekkefjord, Ulf Tjåland, Magma Geopark og Frode Johannessen, Smaabyen Flekkefjord.


                

dame i hvit skjorte

Hege Julianne Nevestad Daglig leder

Daglig leder på Visit Sørlandet