Meld deg på vårt nyhetsbrev

Konferanse i KRS Live

Photo: Adam Read

Er du årets Ambassadør for Kristiansand?

Vi er på jakt etter de kloke hodene, ildsjelene og drivkreftene som er i bedrifter, frivillige lag og foreninger eller i ulike fagmiljøer i Kristiansandsregionen.

Har du planlagt og/eller gjennomført et nasjonalt eller internasjonalt arrangement i Kristiansand det siste året, eller har du bidratt til at en større konferanse på ditt fagfelt ble gjennomført i Kristiansand? Klarte du og ditt idrettslag å invitere hele Norge, eller verden til Sørlandet for å konkurrere?

Hvis du, eller noen du kjenner har bidratt til å få større arrangementer til regionen kan de utnevnes som ambassadører for Kristiansand.

Æresprisen som Ambassadør for Kristiansand blir delt ut i november og prisvinneren blir en del av et celebert selskap av ambassadører som har gjort Kristiansandsregionen til en attraktiv konferanseregion.

Hvert år vil vi utnevne et knippe ambassadører som har gjort en ekstra innsats for regionen og sitt fagfelt, under vår årlige ambassadørsamling. Disse Ambassadørene vil kunne være en inspirasjon og en rådgiver på “best practice” for nye ambassadørspirer.

Kjenner du noen som har utmerket seg på området bør du nominere din kandidat.

Hva er Møtebyen Kristiansand sitt ambassadørprogram?

Ambassadørprogrammet tilbyr støtte til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å legge et nasjonalt eller internasjonalt arrangement, som for eksempel en konferanse, festival, sportslig arrangement, messe eller kongress, til Kristiansand.

Kan jeg bli en ambassadør?

Ja, hvis du er involvert i et arrangement, planlegger å arrangere eller har gjennomført et nasjonalt/internasjonal arrangement.

Hva forventes det av meg som ambassadør?

Du forplikter deg ikke til noe, og kan involvere deg så mye du ønsker i Møtebyens ambassadørnettverk.

Koster det noe?

Nei, alle våre tjenester er gratis.

Hva er fordelene ved å bli en ambassadør?

Du blir en del av vårt voksende nettverk av ambassadører, nyter godt av regionens suksess og dermed setter din karriere i søkelyset. Hvert år gjør vi ekstra stas på et knippe av våre ambassadører, under vårt årlige Ambassadør-arrangement.

Organiserer du en konferanse i Kristiansand har du mulighetene til å vise frem ditt arbeid til både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Ved å organisere et arrangement i din egen hjemby løfter du både egen og bedriftens renommé som igjen kan lede til spennende forretningsmessige muligheter.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å arrangere en konferanse, og knytte deg til Møtebyen Kristiansands ambassadørnettverk.

Om Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en gratis og nøytral tjeneste, som kan hjelpe deg med å gjøre store ideer om til suksessfulle møter, som vil ha en stor innflytelse på ditt fagfelt og vår region.

Fordeler ved å være vertskap for en konferanse i Kristiansand

 • Utmerkede muligheter for konferansestøtte
 • Et omfattende tilbud av konferanse- og overnattingsmuligheter
 • Enkel tilgang, men alt i umiddelbar nærhet
 • Et stort utvalg av ulike pre- og post turer
 • En kompakt, vennlig og pulserende by

Hva vil du oppnå?

 • Få synliggjort ditt arbeid blant kolleger regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bli anerkjent som en ledende aktør innen ditt fagfelt
 • Etablere en plattform for ulike forskningsprosjekt og internasjonalt samarbeid
 • Være med på å øke verdiskaping innenfor flere næringer i vår region
 • Sette Kristiansand på kartet som arrangørby

Fordeler på et lokalt nivå

 • Synliggjøre lokal ekspertise blant kolleger lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Profilere nasjonal ekspertise mot det nasjonale og internasjonale markedet
 • Karriereutvikling og profesjonell forsterkning lokalt
 • Muligheter for støtte til velkomstmottakelse for delegater

Fordeler på nasjonalt og internasjonalt nivå

 • Synliggjøre ditt fagfelt og din forskning utover det lokale miljøet, og øke muligheten for videre forskning og samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Skape mer verdier for din organisasjon både faglig og økonomisk
 • Tiltrekke nye investorer og samarbeidspartnere
 • Bygger renomme rundt fagfeltet dere jobber med.
 • Forsterke eventuelle spin off effekter
 • Øke bevisstheten rundt ditt fagfelt hos befolkningen for øvrig, via omtale i blant annet lokal og nasjonal presse
 • Tiltrekke dere nye medarbeidere

Gratis støtte

Møtebyen Kristiansand tilbyr gratis og dedikert konferansestøtte fra første steg i prosessen frem til arrangementet finner sted. Vår befaring og regionens store utvalg, passer de fleste typer konferanser, fra 10 til 2 000 delegater.

Konferanseavdelingen kan tilby:

 • Støtte i søknadsprosessen
 • Undersøke mulighetene for at konferansen kan bli lagt til Kristiansand
 • Arbeide sammen med deg for å påvirke søkeprosessen
 • Organisere kostnadsfri visningstur for beslutningstakere
 • Innhente velkomstbrev fra kommune eller fylkeskommune ved behov
 • Utarbeide et profesjonelt BID - offisiell invitasjon fra lokalt vertskap
 • Tilrettelegging og vertskapsfunksjon ved besøk av internasjonale beslutningstakere
 • Organisatorisk støtte
 • Sette deg i kontakt med en PCO - Professional Conference Organiser som passer ditt arrangement
 • Være bindeledd til kommune og fylkeskommune ved behov
 • Bistand til å finne ideelle lokaler til konferansen og alle tilknyttede arrangement
 • Sette deg i kontakt med ulike hotell og andre overnattingsmuligheter
 • Koordinere en sponset offisiell mottakelse hvis ønskelig
 • Markeds- og PR-støtte
 • Brosjyrer, kart og annet informasjonsmateriell
 • Produksjon av video, utstillingsvegg ved bid-presentasjon eller for profilering av arrangementet
 • Tilgang til digital bildebank for bruk i presentasjoner, program, announcements, etc.
 • Listing i arrangementskalender
 • Sette dere i kontakt med regional presse

 

 

Møtekalender