Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
or search all of Southern Norway
Gammel tre-bro i mørk skog
Barnevandrerstien.
Photo: Mark Flagler
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade
Barnevandrerstien er en 136 km lang sammenhengende sti som bærer på en trist, men lærerik historie. Slik stien er i dag, er den delt opp i 7 etapper og kan kombineres med tog og overnatting hos bedrifter enkelte steder. 

Historien

Barnevandringen oppstod på 1800-tallet i en landsdel hvor mennesker levde i generell fattigdom, mange i stor nød. Årsakene men begrunnes gjerne med en uvanlig sterk befolkningsøkning i området, og gårder som stadig ble mindre. Flere familier i indre bygder vest på Agder måtte sende de eldste barna til Austlandet, Kristiansands området og østenfor, for å arbeide. Her var gårdene større og menneskene mer velstående.

Barn som vandret var helt ned i 7 års alderen, og på Austlandet arbeidet de med fjøsstell, matlaging, slåttonn, snekring og gjeting. Barna vandret mellom 15 og 20 mil, som oftest flere i samme følge. De dro hjemmefra i april og vendte gjerne ikke hjem igjen før i november. Det hele varte frem til ca. år 1910 da utvandringene til Amerika startet.

Map

Utstilling om barnevandrerne 

Bygda Konsmo i Lyngdal er kjent for sine mange barnevandrere, og Konsmo kirke ble et samlingspunkt på våren. Her møttes barn fra de små gårdene i Konsmo, Hægebostad, Eiken, Kvås og Kvinesdal. Deretter gikk de flere i følge mot storgårdene lenger øst for å arbeide som gjetere.

På "Barnevandrersenteret" på Konsmo kan du oppleve den dramatiske historien om barnevandrerne på nært hold. Utstillingen om barnevandringene forteller også om hvordan mennesker levde i vestre Agder for bare 110 år siden, og ikke minst, hvordan de lærte å overleve.

Kombinér gjerne besøk på utstillingene med en tur på etappe 2 eller etappe 3 på barnevandrerstien som er innom Konsmo. 

Barnevandrersenteret på Konsmo, rødt hus

Film fra Barnevandrerstien

The Child Wanderer Path

Barnevandrerstien

Barnevandrerstien er et stykke historie om da barna, som vokste opp i trange kår på sørlandet, måtte gå 15-20 mil for å jobbe for familien som var igjen hjemme.

Stien er totalt 136 km lang og er delt inn i 7 etapper som passer for dagsturer.

Den er merket, og man finner mer info og kart for hver etappe.

Etappe 1: Kvinesdal - Snartemo, 11 km
- Kart - etappe 1

Etappe 2: Snartemo - Konsmo, 18 km
- Kart - etappe 2

Etappe 3: Konsmo - Laudal, 11 km
- Kart - etappe 3

Etappe 4: Laudal - Nodeland, 31 km
- Kart - etappe 4, del 1
- Kart - etappe 4, del 2

Etappe 5: Nodeland - Kristiansand, 11 km
- Kart - etappe 5

Etappe 6: Kristiansand - Birkeland, 34 km
- Kart - etappe 6, del 1
- Kart - etappe 6, del 2

Etappe 7: Birkeland - Landvik, 20 km
- Kart - etappe 7, del 1
- Kart - etappe 7, del 2

Etapper

Overnatting & servering

Vann med svaberg
Kvinesdal - Snartemo.
Photo: Mark Flagler
Steinbro i vannet
Kvinesdal - Snartemo.
Photo: Siv Hemsett
En stor stein i skogen
Snartemo - Konsmo.
Photo: Mark Flagler
Bro på stien i skogen
Snartemo - Konsmo.
Photo: Siv Hemsett
Vei inn mot kirken i Konsmo
Konsmo - Laudal.
Photo: Mark Flagler
Smal sti i skogen
Konsmo - Laudal.
Photo: Siv Hemsett
Elv som renner mellom steiner
Laudal - Nodeland.
Photo: Siv Hemsett
Steinvarde i skogen
Laudal - Nodeland.
Photo: Siv Hemsett
Strand i vannkanten
Nodeland - Kristiansand.
Photo: Siv Hemsett
Tursti langs vann
Nodeland - Kristiansand.
Photo: Mark Flagler
Grønn åker
Kristiansand - Birkeland.
Photo: Siv Hemsett
Stor og gammel låve
Kristiansand - Birkeland.
Photo: Mark Flagler
Gammel steinbro med vann under
Birkeland - Landvik.
Photo: Siv Hemsett
Vann som fosser ned elva
Birkeland - Landvik.
Photo: Mark Flagler

Flere opplevelser i naturen

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages