Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Næs Jernverksmuseum

en reise tilbake i tid til den gang Aust-Agder var Norges jernverksfylke nr. 1
Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum.
Photo: Hildegunn Skage Teinum©Visit Sørlandet

Et levende museum

Et besøk på Næs Jernverksmuseum er en reise tilbake i tid. Her ble det produsert de vakreste smijernsovner, kanoner, munkejern, verktøy, nøkler, beslag og hengsler til dører, smijernsporter og rekkverk, men også råjern til andre produsenter. 

Næs Jernverksmuseum er et av de best bevarte jernverkene i Norge, og er utpekt som nasjonalt jernverksmuseum. Her finner du ingen typiske museumsmontre og utstillinger. Gjennom utstrakt bruk av film og guidet omvisning på jernverket får du et innblikk i hvordan det var å jobbe på et jernverk.  

I de ulike bygningene tas du med på jernets reise på vei fra jernmalm til ferdige produkter. Du kan til og med besøke smia, der jernverkets tre smeder til daglig jobber med produksjon av ulike ting. 

Næs jernverksmuseum i Tvedestrand

Omvisning på Næs Jernverksmuseum

Det begynte med en prest

Knut Aall, som er daglig leder på Næs Jenverksmuseum er 6. generasjons "jernverker". Det hele startet med tipp-tipp oldefaren hans. Jacob Aall skulle egentlig bli prest, men etter studier i København reiste han til Tyskland for å studere bergverk. I 1799, da han var 26 år, kjøpte han Nes Verk og siden har det vært i familien Aalls eie. Nes Verk var allerede den gang et veldrevet jernverk grunnlagt i 1665. 

Knuts far, Jacob, var den siste som hadde drift her. Jernverket ble nedlagt da dammen røyk i 1959. De andre jernverkene i Norge forsvant før det og siden Nes Verk var det best bevarte var det naturlig at det nasjonale jernverksmuseet ble lagt hit. I dag er Knut Aall daglig leder, og fortsetter sånn sett tradisjonen i familien. 

Knut Aall Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum.
Photo: Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

Knut Aall er 6. generasjons jernverker

Bevegelse forandrer alt

Det var vannkraften som dannet grunnlaget for hele jernverket. I dag ligger jernverket idyllisk og stille på begge sider av Storelva. Elva drev vannhjul og turbiner, blåsebelger og hammere som var nødvendige for driften i jernverket.

Du får prøve å starte det store vannhjulet som brukes til å holde blåsebelgen i gang. Denne gir luft til den store masovnen, selve hjertet i et jernverk. I masovnen ble jernmalm og trekull varmet opp til høye temperaturer slik at jernmalmen smeltet. Jernet sank til bunnen og ble tappet ut der før det ble tatt videre til hammeren for videre bearbeidelse. 

Guided tour at Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum.
Photo: Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

Masovnen var jernverkets hjerte

I hammeren ble råjernet bearbeidet for å få ut kullinnholdet. Når dette var gjort var det mulig å smi med jernet. Stålet ble taktfast hamret ut i lange stenger og ble det viktigste salgsproduktet for jernverkene.  På Næs finnes det hammere i flere ulike størrelser og daglig leder Knut Aall har en drøm om å få satt minst en av dem i drift igjen. Da vil igjen de taktfaste drønnene gjalle mellom veggene i hammerbygningen. 

Hammer at Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum.
Photo: Hildegunn Skage Teinum©Visit Sørlandet

Målet er å få en av hammerne i drift igjen

Digelstålverket er neste stopp på veien. Her ble stålet varmet opp til 1600 grader for å sikre kvaliteten og det ble støpt barrer, maskindeler, kanoner og andre produkter. Det gikk hett for seg for dem som jobbet her; og både klær og sko måtte være av solid kvalitet for ikke å bli ødelagt med en gang. 

Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum.
Photo: Hildegunn Skage Teinum©Visit Sørlandet

I digelstålverket gikk det hett for seg

Maskinverkstedet, som ligger øverst ved elva, var et av Norges første maskinverksted. Her ble det dreid, frest, borret, slipt og polert. I dag kan du se en rekke av de ulike produktene som ble produsert ved Nes Verk. Ovner i ulike størrelser, både til matlaging og oppvarming, ulikt verktøy og husholdningsartikler som sakser, gryter, strykejern, lefsejern og munkejern, kanoner og kjelker. 

Cannon at Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverk.
Photo: Hildegunn Skage Teinum©Visit Sørlandet

Utstilling i maskinverkstedet

Aktiviteter og arrangement gjennom året

På Næs Jernverksmuseum er det mange ulike arrangement gjennom hele året. Smed- og handverksdagene er et populært arrangement der mange ulike tradisjonshåndverkere er til stede, går på kurs og viser fram faget sitt. Andre populære arrangement er Barnas Jernverkssøndag og Gruva og verket. Næs Jernverksmuseum huser også en unik modelljernbane i typen Spor 1 som vises fram på utvalgte dager.

Se arrangementskalender for Næs Jernverksmuseum

Se en smed i arbeid

I smia på Næs Jernverksmuseum kan du se smedene Benjamin, Monica og Ask jobbe med jern i ulike maskiner og med ulike teknikker.

Med tv-serier som Farmen og Anno har det kommet nytt fokus på gamle håndverkstradisjoner. Det er en økende trend at mange er opptatt av gjenbruk og resirkulering og ønsker å ivareta tradisjoner. 

Smedene på Næs Jernverksmuseum ser økende interesse for smedprodukter og de får mange oppdrag knyttet til restaurering og rekonstruksjon basert på gamle bilder. I tillegg til disse oppdragene har de fast produksjon av en rekke produkter som de reiser rundt med på messer og marked med. De lager også kunstverk i jern og smijern. 

Sommeren 2021:

Nes jernverksmuseum er åpent hver dag fra 15. mai og ut august og hver søndag i september, og tar gjerne imot grupper fra april og ut oktober.

Det er omvisninger hver dag fra kl. 11.00 - 16.00.

NB! Omvisningene bestilles på forhånd på telefon 96 01 33 84.

Ring dem eller send melding om antall personer, dato og tidspunkt for når dere vil komme.

Næs Jernverksmuseum

Næs Jernverksmuseum skal være den fremste drivkraften i Norge på forskning og formidling av den gamle jernverkshistorien, med utgangspunkt i landets best bevarte jernverk.

Museet har status som nasjonalt prioritert teknisk-industrielt kulturminne. Museet er tildelt det det europeiske kulturminneskiltet.

Hele Nes Verk med Næs Jernverksmuseum som et naturlig midtpunkt ble valgt som Aust-Agder fylkeskommunes tusenårssted. 

Les mer om Næs Jernverksmuseum

Nå kan du også besøke Næs Jernverksmuseum via mobilen og bli kjent med jernproduksjon på en ny måte: Last ned appen "Useeum" i Apple Store eller Play Butikkog gå på virtuelt museumsbesøk! Les mer.

Norsk jernverkshistorie

Jernverksindustrien var en av Norges viktigste næringer på 1600- og 1700-tallet. Ved siden av tørrfisk og trelast var jernverksproduktene Norges viktigste eksportartikler. I Norge er det registrert ca. 40 gamle jernverk.

2/3 av jernmalmen kom fra Arendalsfeltet i Aust-Agder.

Gruvebesøk

Et par av gruvene i Arendalsfeltet er åpnet for publikum de senere årene. En av disse er Solberg Gruve, som var «hjemmegruven» til Nes Verk. Solberg Gruve ligger bare 3 kilometer fra jernverket og ble ansett som en bra gruve med svært god kvalitet på jernmalmen. 

I gruva ble det brent ut ganger i fjellet og de nedadgående sjaktene, som i dag er fylt med vann, er opptil 150 meter dype. Det er kun den øverste delen av gruva som er tilgjengelig. 

Alle som besøker gruva får med seg en omviser som forteller om gruvas oppbygning og tar deg med på tur innover i gruvegangene. Utstyrt med lommelykt og magnet kan du gå på jakt etter den magnetiske jernmalmen som ligger i skjevtgående årer inne i fjellet. Gruvegangene er godt sikret og tilrettelagt med gangbaner slik at gruven også er tilgjengelig for rullestolbrukere

Bak Bomuldsfabrikken i Arendal kan du besøke Torbjørnsbu Kunstarena. Her er det bygget broer og gangbaner, med trapper ned til deler av gruven. Bomuldsfabriken har en egen utstilling der du kan lære mer om gruven og gruvedriften i området. Ute på området er det flere kunstinstallasjoner.

Den romantiske parken Lunden

Like ved Næs Jernverksmuseum ligger den gamle parken Lunden. Dette var i sin tid en av Sørlandets flotteste landskapshager, anlagt i engelsk landskapsstil anlagt av Jacob Aalls kone Lovise Andrea fra ca. 1810-1825. I dag er Lunden et flott område for turgåing, piknik, bading og lek.

Bading i Lunden naturpark
Lunden.
Photo: Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

Bading i Lunden

Modelljernbane på Næs

Styrkar Braathen er en av landets mest erfarne modelljernbanebyggere. På Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand kan du se et stort anlegg han har bygget.

På Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand kan du se en stor modelljernbane.
Photo: Styrkar Braathen

Opplevelser i nærheten

Les mer om Sørlandet

Your Recently Viewed Pages