Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Reindeer near cross country trail
Reindeer near cross country trail.
Photo: Jan Mielke
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Vi deler fjellet med Europas sørligste villreinstamme

Villreinen holder gjerne sammen i store flokker og er avhengig av beiteområder som strekker seg over store fjellområder. Dyrene er svært sky og blir lett stresset når mennesker er i nærheten. 
Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinstammen og det er ofte villreinen som er den viktigste grunnen til at mange fjellområder er vernet. Store deler av Hovdens løypenett går i verneområder og dermed er det visse hensyn som må tas ved preparering av løyper. Noen av løypene kan bli stengt i kortere eller lengre periode for å ta hensyn til dyrevelferden.
 

 

Råd til deg som skal på tur i villreinfjellet:

  • Bruk kikkert flittig.
  • Dersom du oppdager villrein, trekk deg rolig tilbake den veien du kom fra.
  • Forsøk å unngå at vindretningen er fra deg mot dyrene. De har god luktesans.
  • Ta gjerne med hunden på tur, men husk å holde den i bånd.
  • Dersom du må uroe reinen for å ta foto, er det bedre å kjøpe et postkort. 

God tur!

Wild reindeer
Wild reindeer.
Photo: Grete Breivik

Prosjekt adaptiv løypeforvaltning i Bykle kommune

Høsten 2017 igangsatte Bykle kommune, i dialog med regionale myndigheter, prosjektet «adaptiv løypeforvaltning». Målsettingen med prosjektet er å legge til rette for utvikling av løypenettet for langrenn uten at dette medfører mer belastning på villreinen. Ut fra data og analyser fra GPS-merkede villrein og deres arealbruk er enkelte løyper med i en tre-årig prøveperiode som startet opp vinteren 2020.

Hvilke dager prepareres løypene:
Løypene som inngår i prosjektet prepareres kun til lørdag og søndag i periodene som de er åpne. I vinterferieukene (uke 8 og 9) samt i påskeferien kan løypene prepareres daglig.

Stenging av løypene.
For alle løyper gjelder stenging dersom det observeres reinsdyr i området hvor løypa går. Løypa vil i så fall være stengt i minimum tre dager.

På snø- og skirapporten kan du se om løypene er åpne.

 

Følgende løyper er med i prosjektet og har visse bestemmelser og begrensninger i forhold til preparering og merking:

«Galteflotti» Løypa åpnes første fredag etter arrangementet HovdenTour, som i 2020 arrangeres 21.03. Løypa kan holdes åpen resten av sesongen.

«S`en i Berdalen». Løypa kan prepareres hele sesongen, men med kun ett spor gjennom trekksonen i området.

«Trekanten i Berdalen» Løypa kan prepareres hele sesongen men stenges eller lages som en kortere rundløype når Galteflotti åpner.

«Sloaros»-løypa inngår ikke i selve prosjektet, men løypa har likevel følgende begrensninger: Prepareres i perioden f.o.m. vinterferieukene (uke 8 og 9)  t.o.m. 2. påskedag.

Les mer om verneområdene i Setesdal

Your Recently Viewed Pages