Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Southern Norway Agder VALLE

Aurefiske i Valle

  •  /  km From You
Overview

Otravassdraget er eit av dei største vassdraga på Sørlandet. Trass i at området er ramma av forsuring, har Otra gode bestandar av aure. Auren er liten, men kvart år vert det teke stor aure ( ein til  fire kg). Kvaliteten på fisken er noko varierande i vassdraget.

I fjella er det mange vatn med gode bestandar. Nokre av vatna ligg langs bilveg. Andre vatn krev ein vandretur. I sum vert dette noko for einkvar.
Fiskekort får du kjøpt på www.inatur.no


  • Last Updated:
  • Source: Setesdal
  • onsdag
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages