Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Children playing in the snow in Setesdal
Children playing in the snow in Setesdal.
Photo: Anders Martinsen Fotografer
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Merket som bærekraftig reisemål

Visit Setesdal har siden 2016 arbeidet  for at Setesdal har kvalifisert seg for "Merket for bærekraftig reisemål".  
Målsetningen har vært å bringe samarbeidet om produkt- og attraksjonsutvikling videre med bærekraft som felles plattform. Med merket skal Setesdal synliggjøres som region og bygge troverdighet også i de internasjonale markedene som har høy bevissthet på miljø og bærekraft.
Merket tildeles for tre år av gangen og Setesdal ble resertifisert våren 2019 og skal resertifiseres igjen vinteren 2023.
Flere bedrifter i Setesdal er blitt miljøsertifisert og fått tildelt merket "Miløfyrtårn" og noen andre har startet prosessen.
Your Recently Viewed Pages