Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Reindeer herd in Setesdal
Reindeer herd in Setesdal.
Photo: Olav Schrøder
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Vernede områder i Setesdalsheiene

De store fjellområdene mellom Setesdal og Ryfylke er en del av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane og er med sine 6154 km2 det nest største villreinområdet i landet. Det er her Europas sørligste villreinstamme holder til. Halvparten av dette arealet er vernet for å ta vare på et sammenhengende heieområde med sitt dyre- og planteliv, sine stølsområder og andre kulturverdier. Det viktigste er imidlertid å ta vare på viktige deler av villreinens leveområde. 

Villreinstammen er av helt sentral verneverdi og er ofte den viktigste grunnen til at mange områder er vernet. Dette er gjerne spesielt viktige funksjonsområder som vinterbeite, trekkveier og kalvingsområder. Forvaltningen av disse arealene er derfor helt avgjørende for villreinstammens framtid, og verneområdet har en vesentlig betydning i oppfølgingen av nasjonal villreinpolitikk.

Setesdal vesthei - Ryfylkeheiane er også et bruksfjell. Skriftlige kilder forteller om en til dels svært omfattende bruk de siste 200 årene, og arkeologiske funn viser at dette også går svært langt tilbake i tid. Denne omfattende bruken har satt sine fysiske spor i landskapet og mentale spor i dem som bor i områdene rundt heiene.
Verneverdiene er mange og store, ikke minst for rekreasjon og naturopplevelser.

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene.
Photo: Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene

3566 km2 fordelt på to fylker og elleve kommuner

Agder:
Bykle: 838 km2 / Valle: 466 km2 / Bygland: 280 km2 / Sirdal 403 km2 / Åseral: 227 km2 / Hægebostad: 96 km2 / Kvinesdal: 77 km2

Rogaland:
Suldal: 411 km2 / Hjelmeland: 242 km2 / Sandnes: 229 km2 / Gjesdal: 180 km2

SVR nettside

 

Du er velkommen inn i verneområdene ..........

For det tradisjonelle friluftslivet betyr vernet egentlig lite. Med visse unntak er det fri ferdsel i verneområdet. Du kan slå leir, jakte, fiske samt sanke bær og sopp. For jakt og fiske må selvsagt gjeldende lover og forskrifter følges, og du må ha tillatelse fra grunneier. 
Allemannsretten gjelder også her, og det er flere merkede løyper og turisthytter i området. DNT Sør og Stavanger Turistforening har mange av sine hytter i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene.
Steinbuskaret i Bykle har ferdselsforbud hele året. Ellers er det noen områder, som f.eks ved Hovden, Valle og ved Brokke-Suleskardvegen som har ferdselsrestriksjoner i april og mai. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur.

.........men merk deg noen adferdsregler 

 • Dyrelivet, medregnet reirplasser og hi-områder er fredet mot skade og ødeleggelse.
 • Det er lov å jakte og fiske etter gjeldende forskrift etter viltloven og laks- og innlandsfiskeloven.
 • Fiske med bruk av levende agn(fisk) er ikke tillatt.
 • Det er lov å sanke bær og sopp.
 • Motorisert ferdsel i terrenget er forbudt.
 • Vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Dette gjelder også døde busker og trær.
 • Det er ikke tillatt å innføre nye plante- og dyrearter.
 • Alle inngrep og tekniske anlegg som kan endre de naturgitte forhold er ikke tillatt.
Reindeer in the Setesdal mountains
Reindeer in the Setesdal mountains.
Photo: Olav Schrøder

Råd til deg som skal på tur i villreinfjellet:

 • Bruk kikkert flittig.
 • Dersom du oppdager villrein, trekk deg rolig tilbake den veien du kom fra.
 • Forsøk å unngå at vindretningen er fra deg mot dyrene. De har god luktesans.
 • Ta gjerne med hunden på tur, men husk å holde den i bånd.
 • Dersom du må uroe reinen for å ta foto, er det bedre å kjøpe et postkort. 

God tur!

 

Jakttider

Det meste av verneområdet er i privat eie, og grunneierne har lange tradisjoner for å jakte i området. Av hensyn til jegere og grunneiere er det enkelte turisthytter som har begrenset tilgang under reinsdyrjakta. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur. Opplysninger får du hos DNT Sør og Stavanger Turistforening.
Vis generelt hensyn når du ferdes i fjellet i jakttiden, og unngå unødvendige forstyrrelser.

 • Reinsdyrjakt: 20 august - 30. september
 • Elgjakt: 25. september - 31. oktober
 • Rypejakt: 10. september - 28. februar
Hunting in the Setesdal mountains
Hunting in the Setesdal mountains.
Photo: Ingrid Margrethe Bjåen

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages