Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Folklore in Setesdal
Folklore in Setesdal.
Photo: Kulturpatrulja
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

En ny generasjon holder kulturen i hevd

Setesdal har gjennom lang tid fostret mange utøvere av høy nasjonal klasse innen folkemusikk og folkedans. 
Ved enkelte anledninger kan du overvære konserter og oppvisninger av lokale utøvere.

Folkemusikkmiljøet i Setesdal er på mange måter enestående i landssammenheng. Her lever slåttespel på hardingfele og munnharpe i en ubrutt tradisjon. Det samme gjør kveding av stev og gangardansen. Mange av dagens utøvere har lært kunsten direkte av eldre mennesker – men også i forbindelse med kursaktivitet. I tillegg har tradisjonen gjennom lang tid blitt formidlet gjennom  utøvere på et svært høyt kunstnerisk nivå. I folkemusikk inngår både dans, spill, stev og sang. 

Folkemusikken er et av varemerkene for Setesdal som folk venter å møte når de besøker dalen. Stadig flere blir interesserte i å utøve denne kulturarven og du kan i dag se og høre utøvere på ulike arrangement.
I og med at all folkemusikk er lokal, vil denne kulturarven stå i fare for å dø ut om det ikke blir satt inn nye tiltak for å føre tradisjonene videre i Setesdal. Setesdal Spelemannslag har, gjennom en grundig prosess over lengre tid, lykkes å få folkemusikken på UNESCO´s liste for immateriell kulturarv

Gangarring på Håmåren, Rysstad.

Setesdal Spelemannslag

Stevleik

Stevleik Setesdal

Sigurd Brokke spelar Frujorden

Jew's harp Setesdal

Hva er spesielt med det tradisjonelle, kulturelle uttrykket i Setesdal?

  • Musikken og dansen hører sammen. De fleste slåttene er danseslåtter. Sangen er ofte integrert i instrumentalmusikken der stevtoner blir spilt på instrument (hardingfele og munnharpe), og der stevet ofte handler om dans, musikk og tradisjonsbærere. En utøver kjenner alle uttrykkene, og kan gjerne framføre alle tre sjangrene. Disse sjangrene hører sammen, enten på konserter eller i sosiale sammenhenger.
  • Den eldste danserytmen vi kjenner i Norge, gangeren, er enestående og er fremdeles levende. Man kan framføre dansen som pardans eller i ring med flere par der det er skifte i dansepartner.
  • Stevtradisjonen er i bruk både i dagliglivet og av profesjonelle utøvere. Det finnes stevbøker i mange hus, og stevet blir brukt i hverdagsliv, fest, i politikk og reklame.
    "Stevleik" blir også brukt i mange tilfeller, både spontant i sosiale sammenhenger og i konsertprogram. Når noen kveder stev til hverandre kalles det å "stevjast", og man kan på denne måten føre en samtale.
Sylvartun – a centre for intangible cultural heritage
Sylvartun – a centre for intangible cultural heritage.
Photo: Kirsten Leira

Sylvartun

Sylvartun, et senter for immateriell kulturarv

Du finner Sylvartun ca 4 km. nord for Rysstad sentrum. Fra etablering i 1961 til ut på 2000-tallet, var Sylvartun den sentrale sølvsmed- og folkemusikkarenaen i Setesdal. Bjørgumsølvet hadde rykte på seg for å være av det beste, og et møte med innehaver, spelemann, sølvsmed og kulturbærer Torleiv H. Bjørgum - ble for mange et minne for livet. Etter å ha vært stengt siden 2010 har anlegget på nytt blitt et aktivitetstilbud til deg som besøker dalen. Sølvsmeden er ikke der lenger, men folkemusikken lever. Det er Setesdalsmuseet som drifter Sylvartun og kaller det et senter for immateriell kulturarv. Gjennom utstillinger av tradisjonelle folkemusikkinstrument, film og lyd, blir gjestene tatt med på en kulturhistorisk reise inn i folkemusikken. 

Sylvartun er åpen for besøk daglig kl. 11 - 17 i perioden 24. juni til 11. august 2019.
Det er ikke matservering på Sylvartun, men det er fint å raste her, med medbragt kaffe og niste.

Kulturen ut til folket

"Sæbyggjan" er en gruppe, bestående av unge talentfulle folkemusikere og dansere fra Setesdal. Gjennom sommeren gir Kulturpatrulja, som er en liten del av Sæbyggjan, gratiskonserter og opptredener på forskjellige plasser i Setesdal. Konsertene varer cirka en halv time og gir deg en liten smakebit av kulturarven som disse unge utøverne tar vare på. Tid og sted blir publisert på denne nettsiden og ved oppslag ved turistbedrifter i Setesdal. 

Folklore musicians in Setesdal
Folklore musicians in Setesdal.
Photo: Kulturpatrulja

Kulturpatrulja på tur med gratiskonsert

Her kan du oppleve Kulturpatrulja sommeren 2022 

Kulturpatrulja består av unge utøvere innen folkemusikk og dans og som gir gratiskonserter og opptredener på ulike steder i Setesdal gjennom sommeren. Konsertene varer i en halv time og gir deg en smakebit av den rike kulturarven. I sommer kan du oppleve dem her:

29.06: Dampbåten Bjoren kl. 12
30.06: Sylvartun kl 14
01.07: Sølvgarden Hotell kl. 18
02.07: Revsnes Hotell kl. 17:30
06.07: Dampbåten Bjoren kl. 12 og Sølvgarden kl. 16
07.07: Neset Camping kl. 19
08.07: Hovdestøylen Hotell kl. 14
09.07: Ose Matmarknad kl. 14
13.07: Dampbåten Bjoren kl. 12
14.07: Sylvartun kl. 14
15.07: Dølen Hotell kl. 18
16.07: Sølvgarden kl. 16
20.07: Dampbåten Bjoren kl. 12
21.07: Sylvartun kl 14
22.07: Sølvgarden kl 18
23.07: Bykle Hotell kl 15
27.07: Dampbåten Bjoren kl. 12 og Revsnes Hotell kl. 17:30
28.07. Sylvartun kl. 14
29.07. Bergtun kl. 14 og The Village, Hegni kl. 16
30.07. Gamaveka i Bygland kl 17 -  (avhengig av vindforholdene)

Setesdal Kulturturne
Setesdal Kulturturne.
Photo: Risdal Touring

Bli med heim til artistane!

Frå din heimstad, langs Sørlandskysten frå Farsund til Gjerstad, fraktar me deg trygt i buss til artistane sin heimstad. Setesdal har vore ein kreativ dal gjennom alle tider. Artistar og musikarar har slått seg ned og funne sitt kunstneriske uttrykk både ved og utanfor setesdalskulturen. Den gode historien og dei artige, små forteljingane om folk og personlegheiter, og om myter og segner, vil me prøve å gje deg i ein attraktiv
opplevingspakke. Ein lokalkjend guide vil følgje bussen under reisa.

I 2022 vert det arrangert to turar; den 18. juni og den 27. august.

Les meir om programmet og meld deg på ved Risdal Touring.

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages