Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Fly fishing in the river Otra
Fly fishing in the river Otra in Setesdal.
Photo: Peder Austrud
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Prøv fiskelykken 

Elva Otra er et av de lengste vassdragene i Sør Norge og har en stor bestand av ørret.
Ett fiskekort gjelder for en strekning på 150 kilometer. 

Med fiskekort fra Otra Fiskelag kan du fiske i store deler av elva Otra: fra Kilefjorden i Evje til Hartevatn ved Hovden. Det er en stor bestand av ørret langs hele vassdraget. 
I Byglandsfjorden finnes det en lokal lakseart som kalles bleke. Ellers i elver og vassdrag er det ørret, røye og abbor. I fjellvannene er det kun ørret du kan få på kroken.

For de ulike fjellvannene er det egne fiskekort, ett for hvert vann. Disse kjøpes på inatur.no og enkelte kort selges også lokalt; på turistkontor, butikker og bensinstasjoner. 
Fiskekort gjelder for stangfiske, men i enkelte vann er også fiske med oter tillatt.

Fly fishing in Otra
Fly fishing in Otra.
Photo: Peder Austrud

Fiskekort til alle over 16 år

Over 16 år? Da må du kjøpe fiskekort

Fiskekort for mange vann kan kjøpes på www.inatur.no. Ved søk på Åseral eller Setesdal ligger kort tilgjengelig. 

I Åseral er fiskekort tilgjengelig for salg også i butikk, bensinstasjon og servicekontor i kommunen.

 

 

Children fishing in Hovden
Children fishing in Hovden.
Photo: Anders Martinsen

Gratis fiske for barn under 16 år

Barns fiske etter innlandsfisk er en allemannsrett

Fiskeretten gjelder uavhengig av barnets nasjonalitet og bosted. Retten har noen begrensninger. 
I lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 § 18 er øvre aldersgrense fastsatt til 16 år, og fisket må foregå i perioden 1.1. til 20.8. 

Selges fiskekort for området, har barn under 16 år krav på gratis kort. Selges det ikke fiskekort, kan barn fiske uten kort. Barns fiske gjelder ikke i deler av vassdrag med anadrom laksefisk (laks, sjøørret eller sjørøye). 
Barn må følge regler for innlandsfiske fastsatt i lov eller forskrift, men trenger ikke følge fiskeregler bestemt av grunneier eller fiskerettshaver. Har grunneier bestemt at kun fluefiske er tillatt, kan et barn f.eks. fiske med mark.

Kilde: Miljødirektoratet

Your Recently Viewed Pages

Tilbake til toppen