Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Southern Norway Agder LINDESNES

Barnevandrerstien Laudal - Nodeland

  • Mjålandsveien 10, Lindesnes
  •  /  km From You
Overview

Barnevandrerstien, etappe 4: Laudal - Nodeland.

Barnevandrerstien etappe 4, Laudal - Nodeland, er 31 km lang og starter ved Mandalselva Villakssenter / Laudal Kraftverk og ender ved Greipstad kirke ved Nodeland. Du passerer en rekke vann, som Høyevannet, Sjåvannet og Tronstadvannet. Etter Tronstadvannet, som er drikkevannskilde for Kristiansandregionen, tar du av til husmannsplassen Skogen. Fra Skogen fortsetter stien langs en skogsbilvei til Greipstad kirke.

Detaljert beskrivelse:
Fra Laudal starter stien ved Villakssenteret og dreier sørover langs elva forbi Mjåland. På Mjåland finner du både gardsbutikk og campingplass Villmarkscamp.

Stien går forbi landingstedet til Kolandsvadet som ligger like sør for campingen, og tar opp på veien til Kalvekleiv og passerer gjennom tunet, forbi garasjen i østre ende og videre langs kanten av jordet ved elvebredden. Herfra fortsetter du sørover om lag 500 meter på ulendt og bratt sti fram til Fuglestveit. Et par steder er det strukket tau for å lette vandringen..

Fra hyttene er stien lagt på flat og god vei videre. Etter å ha passert siste gården på Fuglestveit, fortsetter du sørover på godt opparbeid turvei som slynger seg videre langs den flotte og idylliske elvebredden.

I det vi ser Finsdalsbrua, tar stien av til venstre og opp fra elva gjennom et granfelt. Etter noen hundre meter går stien gjennom et steingjerde som er verdt å legge merke til, nesten som en kirkemur. Kort etter passerer du en større tømmervelteplass der stien tar av til venstre og følger merket løype oppover langs Finsåna til den går over bru og opp på bilveien som fører forbi Finsådal.

Her følger du veien en liten kilometer før merket sti tar av til høyre og kommer inn på Byvegen (nå skogsveg) som er del av den gamle ferdselvegen til Kristiansand. Herfra går stien delvis gjennom skog og myr, delvis på traktorveg, samt litt på bilveg fram til fylkesvegen på Høye. Høyevannet liger 114 meter over havet, så stigningene fra Finsdal er moderate.

Bygdefolk forteller at barnevandrerne fortsatte videre på ”skolevegen” som kommer bratt ned lia fra Bjelland (Bjeddan). Merket sti tar av til venstre litt før det gamle skolehuset på Høye, krysser så gårdstun og følger den bratte tømmerveien vel en kilometer før den flater ut ca 250 meter over havet. Den passerer svaberg og lyngmark et par kilometer og møter tømmerveier fra Bjeddan. Der passerer du en gammel sag og kommer ut i tunet. Etter stigningen fra Høye er der kun mindre høydeforskjeller helt frem til Breland.

Merket sti følger grusveien ca. 2 km ned til fylkesveien og går videre opp til Breland, forbi det vakre Sjåvatnet, ca. 2 kilometer. Ca 100 meter før Breland stasjon tar løypa av til høyre og følger de gamle Birkelandskleivene ned til Birkeland. Dette er en gammel hovedvei som nå stedvis er omarbeidet til skogsvei, andre deler er fortsatt gammelt veilegeme. Nettopp her i denne kleiva, som nederst er svingete og bratt, ligger kommunegrensa mellom Lindesnes og Kristiansand.

Herfra går turen videre langs en skogsbilvei forbi Bjortjønn og Tvitjønn og videre ned de såkalte Birkelandskleivene. Det er tidvis noe bratt og svingete veg. Du passerer det gamle skolehuset på Birkeland. Fra Birkeland følger man fylkesveien ut til Tronstad der en tar av fra fylkesveien og går gjennom Tronstadgårdene og langs Tronstadvannet. 

Videre følger du stort sett fylkesvegen ned Greipstaddalen til Greipstad kirke. Like før Greipstad kirke (ca. 5 min. til fots) kan du ta en avstikker til Porsmyr bygdetun (tidligere storgård).  En ivrig dugnadsgjeng har i flere år lagt ned mye tid og krefter på å sette bygningene i stand og gården er i dag et bygdemuseum som brukes aktivt. Enkelte søndager i sommermånedene selges det kaffe og vafler. 

Fra Greipstad kirke er det ca. 10 minutter frem til jernbanen ved Nodeland stasjon hvor det går tog til og fra Kristiansand flere ganger daglig. 

Reise med tog: 
Marnardal togstasjon: 3,5 km syd for Laudal     
Taxi tlf: 91 61 92 35 / 38 28 89 41
Nodeland stasjon: ca. 1 km øst for Greipstad kirke 

Overnatting: 
Villmarkscamp i Laudal, tlf: 906 60 209
Bjeddan Gard: 13 km fra Laudal mot Nodeland. Her kan man sove ute i lavvoeller/gapahuk (ovn og utedo). Tlf: 97 13 10 07.


  • Last Updated:
  • Source: Visit Lindesnes
  • tirsdag
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages