Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Smittevern og ferie i Kristiansand

Grunnleggende regler for smittevern: Føler du deg syk skal du holde deg hjemme. Er du er tilreisende i Kristiansand og mistenker at du er smittet av koronaviruset kan du kontakte koronasenteret i Kristiansand for testing. Les mer om koronasenteret i Kristiansand.

Lokale tiltak

Se oppdatert oversikt over eventuelle lokale tiltak i Kristiansand kommune.

Grunnleggende regler for smittevern:

Pass på at du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

De tre grunnleggende reglene/prinsippene for smittevern Folkehelseinstituttet (FHI) nå legger til grunn er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer: Hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Koronatesting i Kristiansand

Kløvertun i Kristiansand er midlertidig koronasenter med testing, koronatelefon og sengepost for koronapasienter. Kløvertun har også korttidsplasser trygt adskilt fra sengeposten for koronasmittede.

Mange fastleger kan utføre test for mulig koronasmitte. Ta kontakt med din fastlege. Er fastlegekontoret stengt, eller du er tilreisende, ta kontakt med koronatelefonen på 948 09 041 for å avklare om du skal testes og gjøre en avtale. Alle som skal testes på Kløvertun må ha avtale på forhånd.

På telefon får du god informasjon om hvordan du skal gjennomføre testen. Du kan også avtale time via digitalt skjema. Les mer her.

Les mer om feriereiser og korona i Norge.

Byvettreglene

Handelsstanden i Kristiansand har laget noen egne byvettregler og iverksetter en rekke tiltak i sentrum for å gjøre byturen til en hyggelig, trygg og god opplevelse.

Byvettregel #1: Ikke kneg på naboen - en meter er lengre enn du tror #holdavstand  

Byvettregel #2: Ha sabla reine hender #vaskhendene 

Byvettregel #3: Bare dau fisk følger strømmen - stikk ud i sidegada! #holdavstand

Byvettregel #4: Bytt ud klemmen med “Javel” #holdavstand

Velkommen til Kristiansand - en trygg ferieby.

Siden ble sist oppdatert 27. september 2021.

Informasjon fra Kristiansand kommune

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen fra Kristiansand kommune.

kristiansand.kommune.no

Les mer om Kristiansand