Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search

Southern Norway Agder GRIMSTAD

Kirker i Grimstad

  • Kirkegaten 16, Grimstad
  • +47 37090100
  •  /  km From You
Overview

Grimstad har fire flotte historiske kirker.

Grimstad kirke

Beliggende på Kirkeheia med nydelig utsikt over havna og skjærgården. Grimstad kirke ble bygget i 1880 og er med sine 1150 sitteplasser en av landets største trekirker. En mindre kirke med 500 plasser ble opprinnelig reist på samme tomten i 1849, men den ble fort for liten. Da nybygget kom, ble den gamle kirken flyttet til Engene, like over kommunegrensen til Arendal.

Kirkeheia har et av byens vakreste parkanlegg med fantastisk utsikt over havnen og skjærgården. Her er saluttkanoner, en gammel steingrav fra Bringsværd i Fjære og et minnesmerke over falne fra 2.verdenskrig, laget av Kyllingstad -"Mor Norge sender sine sønner ut".

Sjekk ut her for en kort 360-film av Grimstad Kirke

Landvik kirke

"Alle veier fører til Landvik kirke". Når en ser hvor kirken ligger, kan det nesten virke sånn. Noen kilometer vest for Grimstad ligger Landvik kirke nærmest midt i et kryss, hvor flere av lokalveiene møtes. Det sies at beliggenheten er et gammelt kirkested, som kan stamme så langt tilbake som til middelalderen.

Landvik kirke har ikke alltid sett ut slik den gjør i dag. Tidligere lå det en steinkirke på samme grunn. Det er ingen som vet nøyaktig hvor gammel den var, men når en ser på andre steinkirker i landsdelen så kan en med ganske stor sikkerhet si at den ble bygget i perioden mellom år 1150 og 1250.

Kirken ble påbygget flere ganger i tiden som kom, men på 1800-tallet ble det konkludert med at den var for liten og at en burde bygge en helt ny kirke. Den ble revet i 1823, og to år senere var den nye kirken klar til å bli innviet. Grunnmuren til den nye kirken og kirkegårdsmuren bestod av stein fra den gamle kirken. I tillegg ble restene av steinkirken også brukt i murene til hus i nærområdet - en fin måte å bringe litt av Grimstad historien videre på!

Totalt antall sitteplasser i Landvik kirke anslås til å være ca. 400.   

Eide kirke

Eide kirke ble bygget i 1795 i tømmer, men ble ansett som ferdig først i 1806. Den har korsform og ca 300 sitteplasser. Den er innvendig malt av Guttorm Person Eftestøl (1779-1856), som først og fremst er kjent som rosemaler og treskjærer. Eidesogningene var ikke interessert i rosemaling, men annen form for dekor var i orden. Det er Eftestøl som har malt de fire evangelistene på prekestolen. Kirken ble flere ganger malt etter dette, første gang i 1852.

Midt på 1970-tallet gjennomgikk kirken en omfattende restaurering. Den ble blant annet tilbakeført i all sin opprinnelige fargeprakt. Da gulvet ble tatt opp i 1975, fant en materialer etter en tidlig stavkirke. Flere store eikebjelker i gulvet tilsier at de har blitt brukt som veggsviller i et stavbygg. Den lengste svilla var over 8m lang og nesten 40 cm høy. Disse svillene er nå å finne på Aust-Agder-museet. Denne stavkirka ble trolig bygget før 1349. Når den ble revet og erstattet med kirke i bindingsverk, vet vi ikke, trolig en gang på 1600-tallet. Den ble igjen revet i 1795 for å gi plass til nåværende kirke. Bindingsverkkirken var dekorert med malte paneler som nå finnes i våpenhuset.

Se 360-film av Eide Kirke

Fjære kirke

Steinkirken fra midten av 1100-tallet ligger 3 km nord for Grimstad. Det knytter seg mange interessante historier og funn til kirken, og er en av landets best bevarte steinkirke fra middelalderen (1150). Byggverket er i stein og har 450 plasser. Det har tidligere antageligvis stått en trekirke der koret i Fjære kirke står nå.

Alteret i kirken er av stein fra før år 1000, og er sannsyligvis fra den første kirken som stod der. Døpefonten er i praktfull høygotisk stil fra tiden like før år 1300. Altertavle, talerstol med himling og benker med påmalt gårdsnavn er fra tiden 1500-1700 og regnes som svært verdifulle. Ved kirken er det gjort mange interessante funn tilknyttet middelalderen-området er rikt på restaurerte gravfelt, fornminner og steinsettinger.Tross sine 850 år er den fortsatt i dag en levende menighetskirke. Den ble ikke ferdigbygd i en generasjon, men ble til etter hvert som hundreårene skred frem. Kirken utviklet seg sammen med bygda og folket, og ble selve nerven i Fjæres historie, fra middelalder til vår egen tid. Kirken er meget godt bevart, og det knytter seg interessante funn og historier til den.

Ifølge Henrik Ibsens dikt, Terje Vigen, skal hovedpersonen, Terje, være gravlagt der:

Ved Fjære kirke jeg så en grav,
den lå på en vejrhård plet;
den var ikke skøttet, var sunken og lav,
men bar dog sit sorte bræt.
Der stod "Thærie Wiighen" med hvidmalt skrift,
samt året, han hvile fandt. -
Han lagdes for solbrand og vindes vift,
og derfor blev græsset så stridt og stivt,
men med vilde blomster iblandt.

Hvor vidt Ibsen's dikt er basert på en sann historie eller en myte vet man ikke, men det har blitt funnet dokumentasjon på at det fantes en mann ved navn Terje Vigen i det området Henrik Ibsen beskriver. En grav som bærer navnet hans står fremdeles ved Fjære kirke. På nordsiden av kirken står Terje Vigen bautaen, reist i 1906 av venner av Terje Vigens minne.
 


  • Last Updated:
  • Source: Grimstad Turistkontor
  • fredag
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages