Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Southern Norway Arendal ARENDAL

Lørdagsuniversitetet i Arendal bibliotek

Overview

Arendal bibliotek er arena for vårens "Lørdagsuniversitet" når UiA  kommer på besøk med foredragsholdere med forskjellige temaer.

Tema 1: 1. februar kl 13-15: I hjertet av barnevernet
Foredragsholder: Professor Bjørn Øystein Angel, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA

Vi starter vårens program for lørdagsuniversitetet i Arendal med å rette søkelyset mot barnevernet, og spør: Hva er det som skjer i norsk barnevern? De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rettet mot det norske barnevernet. Det har vært protestdemonstrasjoner mot barnevernet i en rekke land rundt om i verden.

Vi har hatt «Glassjenta» og «Stina-saken» (jenta på broa), det har vært oppslag i media om at private aktører tjener store penger på barnevernet samt at det har vært kritikk over manglende kompetanse i barnevernet. Ikke minst har fokuset på barnevernet også vært knyttet til økende antall saker i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Høsten 2019 startet Universitetet i Agder et nytt 5 årig mastergradsprogram i barnevern, for å styrke kompetansen i tjenestene.

https://www.uia.no/om-uia/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré

 

 

Tema 2:  7. mars kl 13-15Om betydningen av gode matvaner fra tidlig barndom

Foredragsholder: Seniorrådgiver, ph.d. Christine Helle  Administrativ leder for Toppforskningssenteret i mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, UiA

Christine Helle er barnepsykiater og forsvarte sin doktorgradsavhandling i 2019. Hun undersøkte om et nettsted laget for spedbarnsforeldre om barnets tilvenning til fast føde kan fremme gode spisevaner hos barn. Christine inngår i ledelsen av universitetets toppforskningssenter som forsker på mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, og vil fortelle om dette arbeidet denne lørdagen.

https://www.uia.no/om-uia/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek
Auditoriet – Fri entré

 

Tema 3: Lørdag 4. april kl. 13.00 - 15.00 : Kan sola redde oss fra energikrisen?

Foredragsholder: Professor Anne Gerd Imenes, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Sola gir oss mer enn nok energi for vårt behov i all framtid. Hvordan klarer vi å utnytte denne energien?

Er det realistisk å tenke seg en framtid med bare direkte og ren solenergi? Foredraget vil forsøke å belyse disse dagsaktuelle spørsmålene og fortelle litt om hva det forskes på innen feltet solcelleteknologi ved Universitetet i Agder.

www.uia.no/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek
Auditoriet – Fri entré

 

Tema 4: Lørdag 2. mai kl. 13.00 - 15.00 Tema: Krigssoner i bakhagen. Om kampanjer mot rovdyr og skadedyr i våre omgivelser

Foredragsholder: Historiker og stipendiat Anne Mette Seines, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

Forståelsen av hva vi kan krige mot har blitt endret gjennom historien. Å «gå til krig mot» en felles fiende er et kjent fenomen. Tradisjonelt har kriger vært ført mot andre land, folkegrupper eller bare den irriterende naboen... I dag kan vi gå til krig mot noe så abstrakt som plastikk, «tidstyvene» eller terror. På slutten av 1800-tallet skjedde også en slik utvidelse av forståelsen av hva vi kunne krige mot. Da dukket begrepet rottekrig opp, først i Danmark så i Norge og Sverige. Og i løpet av kort tid ble krigen mot skadedyr ført i skogen, hagen og ute på holmene, ja til og med i kjøkkenskapet. Men hvem var disse farlige skadedyrene, hvordan angrep folk dem og hva var utkommet av krigene?

www.uia.no/loerdagsuniversitetet

Arr.: Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal bibliotek

Auditoriet – Fri entré

  • Last Updated: 12.02.2020
  • Source: Arendal Turistkontor
Dates

lø. 4. april 2020 13:00 15:00

lø. 2. mai 2020 13:00 15:00

See All
Lørdagsuniversitetet i Arendal bibliotek
Your Recently Viewed Pages